Home

Kontakt info:


Generelle henvendelser

post@hunsfos-bryggeri.no

:   90603777


Salg uteliv

Alfred:  970 58 760 (etter klokka 16)Salg dagligvare,

Butikk og Varemottak

John Gunnar: 915 13 200


Innkjøp

Frode: 483 57 637


Varemottak

Johnny: 906 13 780 (etter klokka 16)

Ølsmaking

"Vi arrangerer ølsmakinger,  for grupper fra 10-50 personer. "


For booking: 

post@hunsfos-bryggeri.no

90603777


   Sosiale medier

Besøksadresse:         Postadresse:     Email:

Hunsfos Næringspark  Tvidøblane 9        Post@hunsfos-bryggeri.no

4700 Vennesla              4700 Vennesla