Kontakt

Kontakt info:Generelle henvendelser

post@hunsfos-bryggeri.no

:   906 03 777


Salg:

Gjøran Thomassen:  908 26 190Ølutsalg og Booking

Allan Tharaldsen:  906 13 200


Varemottak

Allan Tharaldsen:  906 13 200

Gjøran Thomassen:  908 26 190


   Sosiale medier

Besøksadresse:         Postadresse:     Email:

Hunsfos Næringspark  Tvidøblane 9        Post@hunsfos-bryggeri.no

4700 Vennesla              4700 Vennesla