Kontakt

Foto: Ingvald Ingebretsen

Kontakt info:

 

 

Generelle henvendelser

post@hunsfos-bryggeri.no

: 90603777

 

Booking

Varemottak

Bryggeriutsalg

Salg dagligvare og uteliv

John Gunnar: 915 13 200

 

Varemottak

Innkjøp

Brygging

Gunnar: 979 58 844

 

Salg uteliv

Alfred: 970 58 760 (etter klokka 16)

 

Innkjøp

Frode: 483 57 637

 

Varemottak

Johnny: 906 13 780 (etter klokka 16)

Sosiale medier

Besøksadresse: Postadresse: Email:

Hunsfos Næringspark Tvidøblane 9 Post@hunsfos-bryggeri.no

4700 Vennesla 4700 Vennesla