Kontakt

Kontakt info:Generelle henvendelser

post@hunsfos-bryggeri.no

:   90603777


Booking

Varemottak

Bryggeriutsalg

Salg   dagligvare og uteliv

John Gunnar: 915 13 200


Varemottak 

Innkjøp

Brygging

Gunnar: 979 58 844


Salg uteliv

Alfred:  970 58 760 (etter klokka 16)


Innkjøp

Frode: 483 57 637


Varemottak

Johnny: 906 13 780 (etter klokka 16)

Foto: Ingvald Ingebretsen

   Sosiale medier

Besøksadresse:         Postadresse:     Email:

Hunsfos Næringspark  Tvidøblane 9        Post@hunsfos-bryggeri.no

4700 Vennesla              4700 Vennesla