pm5

 

PM5

Porter

 

PM5 Porter er et mørkt øl med hint av sjokolade og kaffe. Bitterheten er godt balansert med sødmen fra malten, og inneholder et utvalg av humler som tradisjonelt sett er brukt i engelske ales. Ølet egner seg godt til desserter og mørk sjokolade, men kan like så gjerne nytes alene.

 

Hunsfos PM5 var Hunsfos Fabrikkers største papirmaskin. Den ble delvis finansiert av Marshall-hjelpen, og ble levert av Beloit Iron Work i USA. Maskinen ble igangkjørt i 1951, og driften var mekanisk med langaksel og differensialer.

Hunsfos Historielag

 

Denne PM5 porteren kan nok ikke anses som en del av Marshall-hjelpen, men uansett er den brygget i bygningene hvor denne gedigne maskinen en gang stod.

Bitterhet

Alkohol

Temperatur

29 IBU

4,6 %

8-12 °C

Sosiale medier

Besøksadresse: Postadresse: Email:

Hunsfos Næringspark Tvidøblane 9 Post@hunsfos-bryggeri.no

4700 Vennesla 4700 Vennesla